मराठी, Computers, Design, HowTos, Marathi, Programming

डोक्याची मंडई

-[——->+<]>+.–[—>++++<]>+.+[—>+<]>+++.-[—->+<]>++.++++++[->++<]>+.-[——>+<]>-.+++++++.——-.–[—>+<]>—.+++[->+++<]>++.–[—>+<]>–.———–.++++++++++++.–.+++[->+++<]>++.[->+++<]>–.[—>+<]>-.

नाही, हे चुकुन लिहिलेले नाही. तुमचा बेव ब्राऊजर किंवा मोबाईल फोन अ‍ॅप व्यवस्थीत चालु आहे. तुम्ही वर वाचलेत ते अगदी तसेच लिहिले आहे. ही एका संगणकीय भाषेत लिहिलेली छोटीशी आज्ञावली आहे. चक्रावलात ना? या लेखात याच संगणकीय भाषेची तोंडओळख करुन घेणार आहोत.

Continue reading

Standard